De waarden van Wonderfood

Integriteit

We vinden het belangrijk eerlijk en oprecht te handelen met alle mensen, organisaties en groepen waarmee ons bedrijf in contact komt. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Bijgevolg wensen we op een transparante en betrouwbare manier te communiceren met onze klanten en leveranciers.

Passie en Betrokkenheid

We trachten de passie van onze medewerkers te herkennen, ze benutten en betrokkenheid te creëren door de doelen laten aan te sluiten bij hun passie. Alles doen om onze beloftes na te komen.

Oplossingsgericht werken

Het is onze ambitie om aan de behoeften van de klanten te voldoen. Luisteren naar de klant, hem begrijpen en de nodige oplossingen aanbieden. Oplossingen die een win-win situatie creëren voor ons en de klant.

Creativiteit

De creativiteit van onze medewerkers benutten om een toegevoegde waarde te creëren. Innovatieve producten blijven zoeken en aanbieden.

Teamspirit

Alle individuen van de onderneming werken samen om zo gezamenlijke doelstellingen te realiseren en een ploeg te zijn. Maar ook met onze klanten zorgen we voor een goede samenwerking en verloop van zaken. Altijd met de ingesteldheid: Doing whatever it takes, to satisfy our clients!